Archiwum autora: Paweł Podniesiński

Miła uroczystość w Lublinie

W dniu 24-go listopada br. w murach Biblioteki Miejskiej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się sympatyczna uroczystość w której istotną rolę odegrał znany nam wszystkim doskonale nasz komiliton i przyjaciel Cezary Kozak. Otóż w dniu tym ww. ten niestrudzony organizator życia bibliofilskiego i kulturalnego w różnych miejscach Polski, został uhonorowany Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem przyznanym przez zacne grono członków Kapituły tegoż Orderu.

foto: Archiw. Wojew. Bibl. Publ. w Lublinie im. H. Łopacińskiego.
Czytaj dalej

Z kronikarskiego – miłego obowiązku…

  • We wrześniu nasi komilitoni z Łodzi wybrali nowy Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Prezesem został p. Jacek Jurczakowski.
    Serdecznie gratulujemy!

  • 19 października w Cieszynie, w Muzeum Drukarstwa, obchodzono 85. urodziny Zbigniewa Kubeczki, znanego i cenionego grafika z Orłowej, po drugiej stronie Olzy. Otwarto wystawę Jego ekslibrisów-linorytów a także ekslibrisów wykonanych dla Jubilata.
    A niektórzy tam bawili, kołacze smakowali i wino zacne pili?

Spotkanie introligatorów w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

W dniach 14 i 15-go września br. w gmachu Biblioteki Śląskiej odbyła się II Konferencja Stowarzyszenia Introligatorów Polskich (SIP). Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wypełniona aula, w której odbywały się prelekcje towarzyszące Konferencji. Różnorodna tematyka wystąpień, od historii introligatorstwa na świecie, po współczesne techniki wykonywania opraw artystycznych, przyciągnęła uwagę wielu uczestników. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła m.in. wypowiedź Dominki Świątkowskiej poświęcona XIX-wiecznemu introligatorstwu artystycznemu we Francji, wykład Jacka Tylkowskiego o tzw. oprawach pudełkowych oraz prelekcja świetnie znanej większości członków naszego Towarzystwa – Eli Pokorzyńskiej, która mówiła o konstrukcjach opraw ze szczególnym uwzględnieniem jednego z wariantów oprawy typu Bradel.

Czytaj dalej

Promocja książki “Bibliofilskie przyjaźnie”

W piątek, 26 maja 2023 r. w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się promocja długo oczekiwanej książki “Bibliofilskie przyjaźnie”, wydanej nakładem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie z datą 2001, jest to więc kolejny rocznicowy druk opublikowany w ramach stulecia TBP. Książka zawiera artykuły czwórki autorów: Ewy Andrysiak, Marii Kocójowej, Zbigniewa Jóźwika i Grzegorza Matuszaka.

Czytaj dalej

Dyplomy Stulecia Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KSIĄŻKI 2022

63. KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK

NAGRODY HONOROWE TOWARZYSTWA BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE

W ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie – po raz 63. – rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs PTWK ?Najpiękniejsze Polskie Książki?.

Nim odczytano werdykt i uhonorowano laureatów odbyło się wcześniej wręczenie DYPLOMÓW STULECIA PTWK. Miło nam jest powiadomić, że nasz komiliton, Roman Nowoszewski, został wyróżniony dyplomem, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i znaczenia polskiej książki. Gratulujemy!

Czytaj dalej

Jerzy Meduniecki (1945-2023)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9 kwietnia 2023 r. zmarł nasz komiliton, Jerzy Meduniecki. Od 1974 roku był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Warszawie, a później Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.

Zgromadził kolekcję ekslibrisów i grafik, zbierał również publikacje dotyczące tych form plastycznych. Interesował się piękną książką. Zbierał wydawnictwa z dziedziny malarstwa, kultury i sztuka Indii, Chin, Japonii i islamu. Szczególnie interesowała go historia Polski, zwłaszcza XX wieku.

Przez wiele lat uczestniczył aktywnie w bibliofilskich spotkaniach i wycieczkach. Był obecny na kolejnych Międzynarodowych Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 17 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 na cmentarzu Bródnowskim (kościół drewniany).

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia, z powodu śmierci Ojca, składamy naszemu Drogiemu Komilitonowi i Przyjacielowi, Józefowi Świerkockiemu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 27 stycznia 2023 roku o godzinie
11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Prezes i Zarząd TBP w Warszawie

JERZY WEINBERG 1937-2022

Ukończył Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Był redaktorem “Miscelaneów Łódzkich” i prezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (3 kadencje). Był pracownikiem naukowym Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Historii Miasta Łodzi (na emeryturze jako st. kustosz). Publikował m.in. w “Biuletynie Historii Sztuki”, “Poezji”, “Wiadomościach londyńskich”, “Miscellaneach Łódzkich”, Ruchu Literackim, “El” i w “Akapicie”. Organizator wystaw grafiki i ekslibrisów. Uczestnik zjazdów, spotkań i wydarzeń bibliofilskich, m.in. Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku. Jego zbiory bibliofilskie obejmowały powieść, poezję, dramat XVII-XIX w. Wśród jego ulubionych postaci najbliższy był mu Samuel Twardowski, o którym z pasją pisał w Akapicie. 

Odszedł nasz łódzki kolega, świetny komiliton, poszukiwacz rzadkich druków, które nierzadko opisywał w sposób niezwykle postępowy, nie bacząc na panujące trendy i porządki literackie. Niepokorny, dociekliwy, prawdziwy bibliofil. 

Uroczystość pogrzebowa Jerzego Weinberga odbędzie się w Łodzi, 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.15., w kaplicy cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej. 

CK