Kronika 2018

31 stycznia. W Warszawskiej Galerii Ekslibrisu otwarto wystawę “Współczesny ekslibris polski 1918-2018 ze zabiorów Mieczysława Bielenia”

22 lutego. Gawęda Andrzeja Skrzypczaka “Contra bibliomaniae antidota securissima alias przestrogi przed obsesyjno-kompulsywnym zbieractwem”

7 lutego. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi finisaż ekspozycji “Tak mało i tak wiele. III Wystawa Kalendarzyków Listkowych ze zbioru Romana Nowoszewskiego”

22 marca. Prelekcja Hanny Łaskarzewskiej “Czasopismo >>Cenne, Bezcenne, Utracone<< w spisie lektur bibliofila”

24 marca. Delegat TBP zawiózł do Pragi dyplom dla czeskiego towarzystwa miłośników książek Spolek Sberatelů a Přatel Exlibris, z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia tego stowarzyszenia

26 kwietnia. W Muzeum Drukarstwa Warszawskiego “Wieczór wspomnień w dwudziestą rocznicę śmierci Leona Urbańskiego”

17 maja. Na Targach Książki Jan Pietkiewicz otrzymał nagrodę honorową Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie za projekt typograficzny i projekt okładki książki Marka Troszczyńskiego “Alchemia rękopisu: >>Samuel Zborowski<< Juliusza Słowackiego” wydanej przez Wydawnictwo IBL PAN

28 września. W Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim otwarcie wystawy “Insurekcja od Kościuszki do Reymonta” ze zbiorów Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki. Z kolei planszową wystawę “Konstytucja 3 maja” prezentował w kilku miastach Wojciech Kochlewski. Wystawa była też pokazywana na Litwie

25 października. Gawęda Jana Strausa “Świronek, czyli Letnia rezydencja wieszcza -Mickiewiczowskie rara et curiosa

22 listopada. Wieczór bibliofilski “Stulecie niepodległości Polski w moich zbiorach” (druki i druczki, szpargalia) – ze zbiorów własnych uczestników spotkania

6 grudnia. Spotkanie gwiazdkowe: Relacja zarządu z tegorocznej działalności, pokaz ciekawszych zdobyczy bibliofilskich, miniaukcja druków i druczków, bibliofilskie niespodzianki