Kronika 2012

26 stycznia. Spotkanie z Leonardem Rosadzińskim autorem książki Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów.

7 marca. Jerzym Z. Golskim: Nic darowane Wisławy Szymborskiej darowane Bibliotece Anińskiej.

26 kwietnia. Prezes Edward Towik przedstawił w Klubie Lekarza multimedialną relację z wystawy Lux in arcana, prezentującej sto najważniejszych dokumentów z sekretnego Archiwum Papieży, wystawionych w Muzeum Kapitolińskim po raz pierwszy na widok publiczny.

18 czerwca. W Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Członka Honorowego TBP prof. Władysławowi Bartoszewskiemu, Jerzemu Zbigniewowi Golskiemu i Andrzejowi Skrzypczakowi.

25 października. W Muzeum Drukarstwa Warszawskiego otwarto pokaz Tamte lata, co minęły? Wystawa kalendarzyków listkowych ze zbioru Romana Nowoszewskiego.

15 listopada. Spotkanie z Wacławem Dąbkiem, autorem książki Iłża w literaturze, ilustracji i na starych pocztówkach.

13 grudnia. Spotkanie gwiazdkowe i Walne Zebranie Czlonków TBP. Pokaz najciekawszych bibliofilskich zdobyczy, miniaukcja towarzyska.

Publikacje:

Chrystian Ambroży Kochlewski, polski uczeń Komeniusza. Warszawa : Wojciech Kochlewski : Towarzystwo Bibliofilów Polskich, 2012

Akapit. Rocznik TBP t. 6