Spotkanie introligatorów w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

W dniach 14 i 15-go września br. w gmachu Biblioteki Śląskiej odbyła się II Konferencja Stowarzyszenia Introligatorów Polskich (SIP). Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wypełniona aula, w której odbywały się prelekcje towarzyszące Konferencji. Różnorodna tematyka wystąpień, od historii introligatorstwa na świecie, po współczesne techniki wykonywania opraw artystycznych, przyciągnęła uwagę wielu uczestników. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła m.in. wypowiedź Dominki Świątkowskiej poświęcona XIX-wiecznemu introligatorstwu artystycznemu we Francji, wykład Jacka Tylkowskiego o tzw. oprawach pudełkowych oraz prelekcja świetnie znanej większości członków naszego Towarzystwa – Eli Pokorzyńskiej, która mówiła o konstrukcjach opraw ze szczególnym uwzględnieniem jednego z wariantów oprawy typu Bradel.

Konferencji towarzyszyła wystawa współczesnych opraw introligatorskich, wykonanych przez członkinie i członków SIP. Po zakończeniu serii prelekcji miała miejsce prezentacja obiektów znajdujących się na wystawie. W charakterze prezenterów często występowali sami wykonawcy opraw, co pozwoliło na uzyskanie szczegółowych informacji o konstrukcji oprawy i stosowanych materiałach. Trzeba przyznać, że praktycznie każda z opraw zaprezentowanych na wystawie cieszyła oko elegancją lub oryginalnością wzoru. Zwracały uwagę gustowne oprawy Jacka Tylkowskiego i starannie wykończone oprawy Jerzego Budnika.

Z bibliofilskiego punktu widzenia aktywna działalność Stowarzyszenia Introligatorów Polskich napawa optymizmem. Oby działalność ta przyczyniła się do wzrostu liczby introligatorów w kraju oraz do podniesienia poziomu wykonywanych prac. Mamy nadzieję, że wzrost dostępności usług introligatorskich na wysokim poziomie pozwoli nam, bibliofilom, na dalsze upiększanie naszych kolekcji. Popularyzacja tego pięknego i niestety rzadko wykonywanego obecnie rzemiosła zasługuje z pewnością na nasze wsparcie. Patronat medialny Towarzystwa Bibliofilów Polskich roztoczony nad II Konferencją SIP jest tylko jednym z przejawów tego wsparcia.

J. Świerkocki