Kronika 2015

25 marca. Andrzej Szczepka opowiadał „Jak zostałem strażnikiem pamięci o Władysławie St. Reymoncie”.

8 kwietnia. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu Ewa Andrysiak mówiła o „Janie Muszkowskim – uczonym i miłośniku ksiąg”.

27 maja. Andrzej Gołoś opowiedział o „Dedykacjach i autografach”, z pokazem wybranych przykładów ze zbiorów własnych.

16 września. Walne zebranie, na którym przedstawiono kandydaturę Jana Gurby na członka honorowego TBP oraz omówiono obchody jubileuszu 95-lecia TBP przypadającego w przyszłym roku.

7 października. Spotkanie z Krzysztofem Jaraczewskim, prezesem Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, dyrektorem tworzonego muzeum w willi Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

7 listopada. Wycieczka bibliofilska do Nieborowa i gawęda prezesa Edwarda Towpika „W kręgu Nieborowskiej biblioteki”.

17 listopada. Zwiedzanie Biblioteki na Koszykowej, po rozbudowie i modernizacji tej książnicy.

10 grudnia. Spotkanie gwiazdkowe – w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.