Akapit 10/2015

Roman Nowoszewski – Dziesiątka

Artykuły. Szkice

Zefiryn Jędrzyński – Zygfryd Gardzielewski

Grzegorz Matuszak – Wojciecha Łuczaka improwizacja miedziorytnicza

Ewa Syska – Warszawskie przypadki Mariana Swinarskiego

Urszula Stępień – Ks. Jan Wiśniewski jako bibliofil

Ewa Andrysiak – Miniaturowe edycje Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Kazimierz Orzechowski – Pro dignitate et augmentis librorum

Jakub Dolatowski – Lejb Pawe i jego słownik botaniczny polsko-łacińsko-hebrajski

“Muzyka lasów” – zapomniany tekst Jerzego Stempowskiego z 1938 roku – przypomniał Jakub Dolatowski

Listy. Materiały

Roman Nowoszewski – Dwa warianty “Statutu Towarzystwa Bibliofilów Polskich”

Kronika

Andrzej Malinga – Bibliofilska(i) przedwieczerz

Jan Gurba

Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki

Grzegorz Matuszak – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

Krystian Szczęsny – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki

Anna Bogłowska – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu

Kazimierz Krawiarz – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki

Irena Janowska-Woźniak – Wydarzenia Roku Jubileuszowego “650 lat w służbie książki”

Świat ekslibrisów

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów

Wojciech Jakubowski – Pietro Paolo Tarasco – Włoch urodzony w Matere

Arkadiusz Wagner – Ekslibris biskupa Drzewickiego. Garść uwag na pięćsetlecie powstania

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje

Książki. Książeczki

Najpiękniejsze książki roku 2013

Nadesłane do redakcji “Akapitu”

Paulina Buchwald-Pelcowa – “Regulae vitae” Jana Amosa Komeńskiego dla ucznia – Chrystiana Kochlewskiego

Varia

Cezary Kozak – Druczek Maryli Tyszkiewiczowej

Marek Szypulski – Druk Tyszkiewicza dla Biblioteki Polskiej w Paryżu

Andrzej Tomaszewski – Naukowo o technice i sztuce

Elżbieta Nurkiewicz – Zaproszenia ślubne

Piotr Marcinkowski – Mały druczek

Wspomnienia

Tadeusz Hussak. Ewa Czerniakowska. Stanisław Frankowski. Cecylia Dunin-Horkawicz. Krzysztof Jerominek

Lech Kokociński – Maria Grońska

Janusz Odrowąż-Pieniążek – Władysław Bartoszewski

Zbigniew Jóźwik – Jerzy Kuczyński

Zbigniew Jóźwik – Andrzej Kot

Tomasz Lenczewski – Zbigniew Rzeszotarski de Lehndorff

Podziękowania. Dopowiedzenia

Indeks

Pisali w “Akapicie”

Autorzy oryginalnych grafik

Prenumeratorzy