Kronika 2016

24 stycznia. Zwiedzanie wystawy „Bronisław Krystall – Testament” w Muzeum Narodowym. Po wystawie oprowadzali  kuratorzy Katarzyna Mączewska i Krzysztof Załęski.

18 lutego. Spotkanie w Archiwum Biblioteki na Koszykowej – pokaz dokumentów z historii Biblioteki.

16 marca. Gawęda Andrzeja Skrzypczaka „Towarzystwa Bibliofilskie w Anglii (1812-1939)”.

24 kwietnia. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Zwiedzanie wystawy „Krzemieniec – Ateny wołyńskie miasto Juliusza Słowackiego” w kolekcji Stanisława Ledóchowskiego.

7 maja. Wyprawa bibliofilska do Tułowic, gdzie byliśmy gośćmi Andrzeja Novaka-Zemplińskiego.

27 września. Prelekcja dr. Huberta Kowalskiego ?XVII-wieczne dekoracje rzeźbiarskie i elementy uzbrojenia wydobyte z dna Wisły?. Spotkanie odbyło się w Komisariacie Rzecznym Policji.

20 października. Zwiedzanie w Muzeum Niepodległości wystawy autorstwa Barbary Wachowicz „Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – Dla pokrzepienia serc”.

19 listopada. Jubileusz 95-lecia Towarzystwa Bibliofilów Polskich. Uroczystość odbyła się w Pałacu Staszica, a biesiada bibliofilska w Klubie Profesorskim Uniwersytetu Warszawskiego.

7 grudnia. Spotkanie gwiazdkowe z prezentacją teki „23 ekslibrisy członków TBP w Warszawie” oraz tradycyjnym pokazem nowych nabytków bibliofilskich członków Towarzystwa oraz koleżeńską aukcją książek.