Akapit 3/2008

akapit-2008-3-okladka

Roman Nowoszewski – Wydarzyło się – wydarzy …… 5

Artykuły. Szkice

Andrzej Kempa – Lenartowicz pod urokiem Kochanowskiego …… 7

Michał Kuran – Cykl funeralny Piotra Gorczyna ku czci księżnej Katarzyny Koreckej …… 13

Jerzy Weinberg – Samuel Twardowski i Jan Andrzej Morsztyn – dwa oblicza baroku …… 24

Wiesław Rzońca – Książki “mózg niepokojące” – według Cypriana Norwida …… 32

Aleksander Kotlewski – Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą …… 36

Elżbieta Pokorzyńska – Kartki z dziejów Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 40

Tomasz Korpysz – Sobótkowe ślady bibliofilskiej przyjaźni. Przyczynek do historii norwidianów JWG …… 48

Arkadiusz Jabłoński – Księga pamiątkowa dziesięciolecia Książnicy Łódzkiej …… 53

Jan Wolski – Wydawnictwo Mordellus Press …… 57

Listy. Materiały

Wojciech Kochlewski – Samuel Tyszkiewicz – Leonard Kociemski. Fragmenty korespondencji …… 61

Kronika

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 66

Jan Gruba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 70

Jerzy Andrzejewski – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 73

Krystian Szczęsny, Bożena Szczykała – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 76

Janina Huppenthal – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 77

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 80

Katarzyna Kaczmarek – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 83

Bogumiła Celer – III Forum Bibliofilów Polskich …… 63

Hanna Łaskarzewska – Dziesiąty Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu …… 84

Świat ekslibrisów

Zbigniew Jóźwik – Międzynarodowe kongresy ekslibrisowe …… 88

Mieczysław bieleń – “Jezuici”, czyli Koło Miłośników Ekslibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym …… 93

Jan Sakwerda – Parę uwag o ekslibrisie Felixa Theusnera …… 97

Arkadiusz Wagner – O nie-poznańskim ekslibrisie (z konieczności) raz jeszcze …… 99

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 102

Jubileusze

Grzegorz Matuszak – List otwarty do artysty grafika Wojciech Jakubowskiego w imieniu polskich bibliofilów i kolekcjonerów ekslibrisów …… 105

Arkadiusz Wagner – Pierwszy wśród miedziorytników. O Wojciechu Jakubowskim w 80 rocznicę urodzin …… 108

Grzegorz Matuszak – Ekslibrisy ze spychaczem w tle …… 114

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje

Dyplomy TBP …… 123

Laur Arkadianów …… 124

Jan Gurba – Jubileusze Zbigniewa Jóźwika (wkładka) …… 125

R.N. – Najpiękniejsze książki roku 2006 …… 129

Dyplom …… 130

Strofy o książkach

Jerzy Poradecki – Rozum ludzki w jednym tomie …… 133

Książki, książeczki

R.N. i W.R. …… 135

Roman Nowoszewski – Mozaika lat i ekslibrisów …… 139

Roman Nowoszewski – Wileńscy bibliofile …… 141

Roman Nowoszewski – O książkach i Lublinie – serdecznie …… 143

Andrzej Tomaszewski – Preliminaria ucieleśnienia pewnej książki …… 144

Varia

Stanisław Frankowski – Po drugim “Akapicie” …… 149

O “Akapicie” pisali …… 149

Nekrologia

Andrzej Kempa – Janusza Dunina życie wśród ksiąg …… 151

Jerzy Andrzejewski – Janusza Dunina życiorys bibliofilski …… 154

Stanisław Frankowski – Leonard Jarzębowski. Skromny erudyta, badacz i miłośnik starych ksiąg …… 156

Roman Nowoszewski – Krzysztof Dąbrowski. Bibliofil w Szwajcarii …… 158

Autorzy …… 161

Podziękowania. Dopowiedzenia …… 163

Indeks …… 165

Spis treści …… 169

Do pobrania: Akapit 3/2008. Spis treści
Do pobrania: Akapit 3/2008. O autorach