Z kronikarskiego – miłego obowiązku…

  • We wrześniu nasi komilitoni z Łodzi wybrali nowy Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Prezesem został p. Jacek Jurczakowski.
    Serdecznie gratulujemy!

  • 19 października w Cieszynie, w Muzeum Drukarstwa, obchodzono 85. urodziny Zbigniewa Kubeczki, znanego i cenionego grafika z Orłowej, po drugiej stronie Olzy. Otwarto wystawę Jego ekslibrisów-linorytów a także ekslibrisów wykonanych dla Jubilata.
    A niektórzy tam bawili, kołacze smakowali i wino zacne pili?