Akapit 1/2006

akapit-2006-1-okladka

Artykuły. Szkice

Jan Okoń – Bibliofilia, bibliomania a biblioteka …… 7

Michał Kuran – Druk Eustachego Droczyłowskiego …… 11

Wojciech Kochlewski – Deklaracja niepodległości, Konstytucja 3 maja, Konstytucja Stanów Zjednoczonych …… 21

Andrzej K. Łuczak – Wokół “Śpiewów historycznych” Niemcewicza …… 25

Edward Towpik – Bibliofilskie pasje Harveya Cushina …… 32

Arkadiusz Jabłoński – Marylka …… 39

Jerzy Weinberg – Jolanta i Jolanda, czyli Dwaj wybrańcy …… 43

Arkadiusz Jabłoński – Nieukończona edycja monografii “Napoleon a Polska” Szymona Askenazego …… 49

Jakub Dolatowski – Pierwsze prace plastyczne Zbigniewa Dolatowskiego …… 57

Andrzej M. Bartczak – Trzydzieści lat moich artystycznych książek …… 63

Jerzy Duda – Bibliofilatelia – kolekcjonerskie wyzwanie dla filatelistów i bibliofilów …… 68

Listy. Materiały

Jerzy Starnawski – Listy dwu badaczy literatury staropolskiej do Ignacego Chrzanowskiego …… 75

Kronika

Ewa Andrysiak – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 79

Red. Jan Gruba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 82

Jerzy Andrzejewski – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 86

Krystian Szczęsny, Bożena Szczykała – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 89

Janina Huppenthal – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 92

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 94

Jerzy Duda – Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie …… 98

Edward Towpik – I Forum Bibliofilów Polskich …… 103

Grzegorz Matuszak – II Forum Bibliofilów Polskich …… 105

Świat ekslibrisów

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 107

Wystawy

Joanna Makuch Folwarska – Wystawa ekslibrisów drukarskich …… 109

Elżbieta Pokorzyńska – Introligatorstwo warszawskie …… 111

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje

Członkostwo Honorowe Towarzystwa Bibliofilów Polskich …… 117

Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego …… 118

Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich …… 118

Order Białego Kruka ze Słonecznikiem …… 119

Profesorowi Janowi Gurbie na 75-lecie …… 121

Mieczysławowi Bieleniowi na 70-lecie …… 121

Profesorowi Edwardowi Towpikowi …… 122

Laur Arkadianów …… 122

Nagroda Towarzystwa Bibliofilów Polskich …… 123

Strofy o książkach

Wiesław Rzońca – Tyle książek? …… 125

Książki

Red. Roman Nowoszewski …… 127

Varia

Roman Nowoszewski – 25-lecie Muzeum Drukarstwa …… 131

Nekrologia

Roman Nowoszewski – Roman Chrząstowski …… 133

Jerzy Andrzejewski – Józef Janikowski …… 134

Jerzy Andrzejewski – Jan Gerańczyk …… 134

Bogna Jakubowska – Jerzy Jarnuszkiewicz …… 135

Wojciech Jakubowski – Andrzej Ryszkiewicz …… 138

Autorzy …… 143

Podziękowanie …… 145

Indeks …… 147

Spis treści …… 151

Do pobrania: Akapit 1/2006. Spis treści
Do pobrania: Akapit 1/2006. O autorach