Akapit 5/2010

akapit-2010-5-okladka

Roman Nowoszewski – Piąteczka …… 5

Artykuły. Szkice

Jan Okoń – Nagrobek P[ana] Samuela Twardowskiego, poety polskiego. Sam go sobie pisał 1661 r. …… 6

Renarda Ocieczek – O książkach Aleksandra i Heleny Lubomirskich …… 14

Arkadiusz Wagner – Stłumiony uśmiech wklęsłodruków Piotra Gojowego …… 19

Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak – “Ziemia Kaliska”, czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 24

Elżbieta Pokorzyńska – Marchołt w oprawie Lenarta …… 31

Marek Zdrojewski – O zbiorze kart nie tylko do gry …… 34

Jan Straus – W szponach Allegro …… 39

Książnice

Anna Chylińska-Stańczak – Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych Biblioteki na Koszykowej …… 43

Teresa Roszkowska – Cenne i najcenniejsze ze zbiorów Biblioteki Śląskiej …… 47

Listy. Materiały

Roman Nowoszewski – Korespondencja serdeczna. Stanisław Pigoń – Juliusz W. Gomulicki …… 52

Kronika

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 57

Jan Gurba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 60

Grzegorz Matuszak – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 63

Krystian Szczęsny, Bożena Szczykała – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 65

Janina Huppenthal – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 68

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 72

Katarzyna Kaczmarek – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 76

Świat ekslibrisów

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 81

Wystawy

Janusz Pawlak – “Stamperia Polacca” …… 82

Hanna T. Głowacka – Suma i różnica …… 85

Arkadiusz Wagner – Ponure wieże w malborskim zamku. Rzecz o wystawie miedziorytów Krzysztofa Skórzewskiego …… 90

Strofy o książkach

Grzegorz Matuszak – Leszek Rózga – poeta …… 96

Nagrody

Najpiękniejsze książki roku 2008 …… 101

Książki, książeczki

R.N., W.R. …… 107

Krystyna Firlej – 80 – 09 – 10 …… 111

Grzegorz Matuszak – Niegdysiejsze polowania i bufety kolejowe …… 112

Varia

Stanisław Frankowski – Po czwartym “Akapicie”  …… 113

Wspomnienia

Roman Nowoszewski – Jan Dąbrowski …… 115

Edward Towpik – Profesor Stefan Wesołowski in memoriam …… 117

Piotr Bierczyński – Andrzej Kempa …… 121

Leszek A. Nowak – Jan Sakwerda …… 125

Izabela Mrugasiewicz – Józef Świątkiewicz …… 127

Autorzy …… 129

Podziękowania …… 131

Indeks …… 133

Prenumeratorzy

Mieczysław Bieleń …… 137

Pisali w “Akapicie”

Roman Nowoszewski …… 139

Spis treści …… 141

Do pobrania: Akapit 5/2010. Spis treści
Do pobrania: Akapit 5/2010. O autorach