Akapit 9/2014

akapit-2014-9-okladka

Roman Nowoszewski – Bibliofile zbierają? …… 5

Konwent bibliofilów

Edward Towpik – Szanowni Komilitoni …… 6

Arkadiusz Wagner – Ekslibrisy z widokami wnętrz bibliotecznych XVII-XVIII wieku …… 9

Krzysztof Marek Bąk – Supraekslibris …… 14

Grzegorz Matuszak – Znaczenie malborskiego Biennale Ekslibrisu …… 18

Zbigniew Jóźwik – Artyści i kolekcjonerzy malborskich Biennale …… 23

Artykuły. Szkice

Renarda Ocieczek – Śląsk i ziemie Korony Polskiej w poemacie Walentego Roździeńskiego “Officina ferraria” …… 28

Halina Wolska – Sztambuch – imionnik – pamiętnik …… 34

Kazimierz Orzechowski – Jan Jonston – życie i dzieła …… 42

Edward Towpik – Józef Apolinary Rolle – lekarz i dziejopis kresowy …… 51

Maria Kocójowa – Dama Książki ze Złoceniami Alina Kalczyńska-Scheiwiller …… 60

Listy. Materiały

Julian Marchlewski do Stanisława Przybyszewskiego …… 65

Kronika

Jan Gurba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 68

Grzegorz Matuszak – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 71

Krystian Szczęsny – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 74

Stanisław Frankowski – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 76

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 79

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 83

Kazimierz Krawiarz, Aleksandra Staszak – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 86

Świat ekslibrisów

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 89

Kazimierz Orzechowski – Pięć ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego …… 91

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje …… 95

Książki, książeczki

Nadesłane do redakcji “Akapitu” …… 100

Najpiękniejsze książki roku 2012 …… 105

Varia

Grzegorz Matuszak – Co robić dalej? …… 107

Włodzimierz Rudnicki – Pan i sługa w jednej osobie? …… 108

Wspomnienia

Jacek Lubart-Krzysica – Stanisław Czarniecki …… 112

Stanisław Frankowski – Janina Huppenthal, nasza prezes …… 113

TBJL – Tadeusz Zakrzewski …… 116

Autorzy …… 118

Podziękowania, dopowiedzenia …… 120

Indeks …… 121

Prenumeratorzy …… 123

Do pobrania: Akapit 9/2014. Spis treści
Do pobrania: Akapit 9/2014. O autorach