Kronika 2019

7 lutego. Gawęda Andrzeja Skrzypczaka “Niemieckie towarzystwa bibliofilskie dawniej i dziś”, Warszawska Galeria Ekslibrisu

19 lutego. Otwarcie wystawy “Pod urokiem Warszawy. Wystawa w setną rocznicę śmierci Wiktora Gomulickiego (1848-1919)”, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

10 kwietnia. “Leonid Kuris – ekslibrisy”, wystawa w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu

25 kwietnia. Gawęda Andrzeja Skrzypczaka “Bibliofilstwo książąt Radziwiłłów między Nieświeżem a Nieborowem”, po gawędzie kiermasz książek, Muzeum Historii Medycyny WUM

23 maja. Warszawskie Targi Książki, wręczenie nagrody honorowej przyznanej przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie Ani Nałęckiej-Milach, autorce projektu graficznego albumu “Fortepian Chopina / Chopin’s Piano”, z fotografiami Wojciecha Grzędzińskiego, wydanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1 czerwca. Malbork-Kałdowo, Galeria Integracyjna Rodziny i Przyjaciół Krystyny i Leona Staniewiczów. Udział w jubileuszu 90-lecia urodzin Mistrza Miedziorytu Wojciecha Jakubowskiego. Oprócz serdecznych życzeń zdrowia i długich lat życia wręczyliśmy Jubilatowi okolicznościowy dyplom od naszego Towarzystwa.

13-15 września. Udział kilkuosobowej grupy członków TBP w XI Ogólnopolskim Zjeździe Bibliofilów w Poznaniu