Spotkanie 23 marca 2023 r.

23 marca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie i Warszawską Galerię Ekslibrisu.

Spotkanie TBP, 23 marca 2023 r., fot. Stanisław Gmerek.

Nasz komiliton, p. dr Piotr Krzywiec (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Warszawa) oraz p. dr Aleksandra Arndt (Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań) – gościnnie, przedstawili osobę śląskiego poety Adama Schrötera (1525-1572). Prelekcja pt. “Regni Poloniae Salinarum Vieliciensium Descriptio Carmine Elegiaco” dotyczyła pierwszego opisu zjazdu do Kopalni Soli w Wieliczce oraz związków poety z Olbrachtem Łaskim i Franciszkiem Wężykiem.

ck
fot. Stanisław Gmerek.