Akapit 8/2013

akapit-2013-8-okladka

Roman Nowoszewski – Wstęp …… 5

Artykuły. Szkice

Grzegorz Matuszak – Łódzki Zjazd Bibliofilów po 25 latach …… 7

Andrzej Palacz – Stanisław Wasylewski – wielki zapomniany …… 13

Michał T. Horoszewicz, Joanna Makuch-Folwarska – Zbiory litograficzne Muzeum Drukarstwa Warszawskiego …… 19

Elżbieta Pokorzyńska – Jan Recmanik, zapomniany introligator …… 25

Jan Straus – Pejotl w doniczce …… 30

Piotr Staśkiewicz – Marka Saka – Zuzanny …… 39

Piotr Marcinkowski – Księgozbiór Grabskich z Luszyna w Bibliotece na Koszykowej …… 43

Listy. Materiały

Józef Chudek – Diariusz. Fragmenty (2) …… 45

Kronika

Jan Gurba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 53

Zbigniew Strzałkowski – Herbowi Białego Kruka …… 55

Grzegorz Matuszak – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 56

Krystian Szczęsny – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 58

Stanisław Frankowski – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 60

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 63

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 66

Kazimierz Krawiarz – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 68

Świat ekslibrisów

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 71

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje

Dyplomy …… 73

Książki, książeczki

Książki, książeczki …… 77

Najpiękniejsze książki roku 2010 …… 81

Varia

Stanisław Frankowski – Po siódmym “Akapicie” …… 83

Wspomnienia

Jan Gurba – Marek Zdrojewski …… 85

Komunikat

Pierwsza w Polsce konferencja oprawoznawcza …… 86

Autorzy …… 86

Podziękowania, dopowiedzenia …… 88

Indeks …… 89

Prenumeratorzy …… 91

Spis treści …… 93

Do pobrania: Akapit 8/2013. O autorach