Miła uroczystość w Lublinie

W dniu 24-go listopada br. w murach Biblioteki Miejskiej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się sympatyczna uroczystość w której istotną rolę odegrał znany nam wszystkim doskonale nasz komiliton i przyjaciel Cezary Kozak. Otóż w dniu tym ww. ten niestrudzony organizator życia bibliofilskiego i kulturalnego w różnych miejscach Polski, został uhonorowany Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem przyznanym przez zacne grono członków Kapituły tegoż Orderu.

foto: Archiw. Wojew. Bibl. Publ. w Lublinie im. H. Łopacińskiego.

Ceremonii przyznania Orderu przewodniczył nasz nieoceniony przyjaciel Zbigniew Jóźwik, pełniący niełatwą i odpowiedzialną funkcję Wielkiego Kanclerza pięcioosobowej Kapituły Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem. Historia Orderu sięga 1976 roku, kiedy to z okazji 50-lecia Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (LTMK) Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o ustanowieniu tego odznaczenia dla uhonorowania osób o szczególnych zasługach dla bibliofilstwa w kraju lub za granicą. Zgodnie z regulaminem Orderu, odznaczenie to jest przyznawane nie więcej jak dwóm osobom w ciągu roku a przyznanie Orderu jest uwarunkowane jednomyślną decyzją Kapituły Orderu.

Ceremonia przyznania Orderu Cezaremu Kozakowi rozpoczęła się od przedstawienia przez Wielkiego Kanclerza osoby odznaczonego i Jego zasług dla bibliofilstwa. Następnie sam odznaczony wygłosił po łacinie wymagane słowa przysięgi a Wielki Kanclerz zawiesił na Jego piersi wstęgę z Orderem i wręczył mu biret. Po ceremonii, świeżo upieczony Kawaler Orderu wygłosił gawędę o swoich zainteresowaniach bibliofilskich, prezentując w jej trakcie ciekawsze eksponaty ze swojej kolekcji. W trakcie gawędy podzielił się ze słuchaczami swoją fascynacją osobą Stanisława Szukalskiego i zaprezentował unikalny album poświęcony twórczości tego artysty z dedykacją Szukalskiego dla Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Prelegent w kolejnej części swojego wystąpienia opowiedział o swojej wieloletniej pracy tłumacza i o wynikającego z tej pracy zainteresowaniu postacią świętego Hieronima, który jest m.in. patronem tłumaczy. Obecni na uroczystości goście mogli podziwiać pokazany przez Cezarego Kozaka piękny wolumin listów świętego Hieronima wydany w Paryżu w 1702 roku.

Na zakończenie uroczystości w lubelskiej Bibliotece Kapituła Orderu wraz z odznaczonym i obecnymi gośćmi udała się na niewielki poczęstunek (niewegetariański)  oraz degustację trunków dostarczonych na tą okoliczność przez głównego bohatera opisywanych wydarzeń.

Order którym został uhonorowany nasz komiliton posiada z bibliofilskiego punktu widzenia niezwykły walor, będąc 44-tym Orderem przyznanym przez Kapitułę jest on w szczególny sposób związany ze słynnym cytatem z Dziadów Adama Mickiewicza – a Imię Jego Czterdzieści i Cztery. Order z tym szczególnym numerem trafia z pewnością w godne ręce!

Serdecznie gratulujemy naszemu komilitonowi i last but not least Prezesowi oraz życzymy wielu sił, zdrowia i entuzjazmu dla realizowania swoich pasji bibliofilskich.

sek.