Kronika 2011

12 stycznia. Elżbieta Nurkiewicz mówiła o swej książce Ekslibrisy z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawskiej Galerii Ekslibrisu.

10 lutego. Gawęda Jana Strausa Julian Ursyn Niemcewicz. W 140 rocznicę śmierci. Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

31 marca. Co kryje «Kot w worku», czyli Wieczór autorski Grzegorza Matuszaka. Wspólnie z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota Wypożyczalnią nr 75. Lokalu Biblioteki.

13 kwietnia. W czasie prelekcji Księgozbiory polskie na Wschodzie. Dostęp, opracowania, informacja Hanna Łaskarzewska omówiła zbiory polskie na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Mołdawii, na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Kazachstanie. Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

19 kwietnia. Na gawędę Włodzimierza Rudnickiego Okolice pięknej książki. Książka wytworna zaprosiły Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki i Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie. Łódź, Antykwariat Enima I. Kawczyńska.

11 maja. Spacer po galeryjkach i zakamarkach Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, z pokazem wybranych książek, naszą przewodniczką była Elżbieta Nurkiewicz.

13 maja. Uroczyste wręczenie nagrody honorowej TBP laureatom konkursu Najpiękniejsze Książki Roku 2011.

10 września. W Bibliotece Narodowej otwarcie wystawy Druki z Godłem TBP i TPK, którą przygotowała Hanna Łaskarzewska Włodzimierz Rudnicki.

15 września. Wernisaż wystawy Konstytucja 3 maja kamień milowy współczesnej Europy Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, z tłoczeniem na prasie ręcznej okazjonalnego druku. Dla uczczenia 90-lecia Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. W trzy dni po otwarciu wystawy Wojciech Kochlewski opowiadał o tajemnicach pierwodruków Konstytucji 3 maja.

29 września. Prezes Edward Towpik i wiceprezes Mieczysław Bieleń byli gośćmi Salonu Księgarzy. Spotkanie odbyło się w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w Warszawie, dokąd tradycyjnie zaprosili prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Waldemar Janaszkiewicz, prezes Izby Księgarstwa Polskiego Henryk Tokarz oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Okazją do spotkania było 90-lecie Towarzystwa Bibliofilów Polskich. W imieniu kierownictwa Biblioteki Narodowej zebranych powitała zastępca dyrektora Ewa Potrzebnicka. Spotkanie prowadził Andrzej Skrzypczak.

1 października. Uroczysta sesja jubileuszowa z okazji 90-lecia Towarzystwa.

20 października. XXI Sesja varsavianistyczna. 90 lat Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego i Towarzystwo. Otwarcie wystawy Rara et curiosa ze zbiorów.

15 listopada. Na drugą gawędę Włodzimierza Rudnickiego z cyklu Okolice pięknej książki, poświęcone dorobkowi Zygfryda Gardzielewskiego (1914-2001), zaprosiły Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki i Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie. Łódź, Myszy i Ludzie. Skład Bookowy, ul. Piotrkowska 101.

17 listopada. Na spotkaniu zatytułowanym Na bezrybiu i rak ryba, czyli O cząstkowej bibliografii Kresów Jan Straus opowiedział o swoim doświadczeniu na polu bibliografii i przedstawił owoc tych doświadczeń. Całkiem nieźle, jak na amatora! Warszawska Galeria Ekslibrisu.

10 grudnia. Stowarzyszenie Księgarzy Polskich oraz Towarzystwo Bibliofilów Polskich zaprosiły do Klubu Księgarza w Rynku Starego Miasta w Warszawie na Wieczór Jubilatów z okazji 55-lecia Stowarzyszenia i 90-lecia Towarzystwa. Mówiono o historii i dniu dzisiejszym Stowarzyszenia, o jubileuszu Towarzystwa, wręczono medale i wyróżnienia, dywagowano o Dniu Księgarza – tradycja i współczesność.
Prezes Edward Towpik przywołał najważniejsze wydarzenia z historii Towarzystwa Bibliofilów Polskich, a prezes Waldemar Janaszkiewicz przypomniał, iż pierwsza organizacja księgarska, Związek Księgarzy Polskich, powstała w 1908 i istniała do roku 1950, a w 1956 roku wznowiła działalność jako Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Dlatego w 2008 roku obchodzono stulecie Związku, zaś obecnie świętujemy 55-lecie Stowarzyszenia.
Następnie Zenon Butkiewicz, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczył odznaczenia przyznane przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. Towarzystwo Bibliofilów Polskich zostało uhonorowane srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a Stowarzyszenie Księgarzy Polskich otrzymało Nagrodę Specjalną Ministra.
Były również odznaczenia indywidualne. Srebrny medal Gloria Artis otrzymał księgarz Czesław Apiecionek, a brązowy redaktor Magazynu Literackiego Książki Piotr Dobrołęcki. Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej zostali uhonorowani księgarze i przyjaciele księgarstwa: były prezes SKP Kazimierz Mrowczyk, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Księgarskich Anna Pietruczak, były redaktor naczelny Notesu Wydawniczego Marek Tobera oraz łódzki księgarz Benedykt Wandachowicz.
Odznakę tę minister przyznał też bibliofilom: Mieczysławowi Bieleniowi, Jerzemu Zbigniewowi Golskiemu, Hannie Łaskarzewskiej, Romanowi Nowoszewskiemu, Wojciechowi Przyłuskiemu, Włodzimierzowi Rudnickiemu i Janowi Strausowi. Dyplom od ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał Paweł Podniesiński.
Zarząd Główny SKP przyznał Złote Odznaki Honorowe, którą otrzymali m.in. nasza koleżanka Hanna Łaskarzewska, Piotr Dobrołęcki, Janusz Fogler, Irena Janowska-Woźniak z Nowych Książek, Jan Orgelbrand oraz grawer Piotr Panasiuk.
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk wręczyła medale W dowód uznania przyznane przez SBP obu organizacjom obchodzącym jubileusze. Przypomniała przy tym hasło, jakie obecnie głosi Stowarzyszenie: Biblioteka ciągle po drodze, nie mijam, wchodzę, dodając, że podobnie powinno być z księgarnią – również nie mijam, wchodzę.
Jubileuszowy wieczór zakończył się występem Mieczysława Święcickiego, gwiazdy krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Spotkanie prowadziła dziennikarka radiowa Joanna Dukaczewska, gościem specjalnym była Kira Gałczyńska, a honory gospodarza domu pełnił Jan Rodzeń, kierownik Klubu Księgarza. Patronat medialny nad spotkaniem objęły: Wiadomości Księgarskie, Akapit, Biblioteka Analiz i Magazyn Literacki Książki (byliśmy w wyśmienitym towarzystwie).
Salon Księgarzy z bibliofilami / (AS) // Wiadomości Księgarskie. – 2011, nr 4, s. 73-75, fot.

14 grudnia. Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Zarząd poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie w roku 90-lecia TBP honorowego członkostwa Władysławowi Bartoszewskiemu, członkowi TPK od 1958 roku, pierwszemu prezesowi Oddziału Warszawskiego TPK, Jerzemu Zbigniewowi Golskiemu, członkowi TPK od 1967 roku, twórcy Biblioteki Anińskiej JZG, oraz Andrzejowi Skrzypczakowi, członkowi TPK od 1970 roku, wieloletniemu członkowi władz TPK, historykowi ruchu bibliofilskiego. Wniosek zyskał akceptację zebranych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Po zebraniu odbyło się tradycyjne spotkanie gwiazdkowe z miniaukcją i pokazem najciekawszych nabytków.

W grudniu 2011 Towarzystwo liczyło 68 członków.