Akapit 2/2007

akapit-2007-2-okladka

Roman Nowoszewski – Tom drugi …… 5

Artykuły. Szkice

Janina Saffarini – Pierwsza bibliografia arabska “Kitab al-Fihrst” …… 7

Łukasz Grzejszczak – W blasku światła nokturnu. Grafika Rembrandta w łódzkich zbiorach …… 10

Aleksander Kotlewski – Mistrzowie rylca w XVIII-wiecznym Toruniu …… 14

Juliusz Wiktor Gomulicki – Notatka o Janie Lorentowiczu …… 18

Joanna Popłońska – Bibliofile w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy …… 22

Janusz Dunin – Zapomniana mała poligrafia …… 29

Grzegorz Matuszak – Artysta grafik i bibliofil. Wspomnienie o Zbigniewie Dolatowskim …… 36

Roman Nowoszewski – Pierwszy druk Biblioteki Anińskiej …… 41

Listy. Materiały

Arkadiusz Jabłoński – List Szymona Askenazego do redakcji “Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej” …… 45

Kronika

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 49

Red. Jan Gruba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 52

Jerzy Andrzejewski – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 54

Krystian Szczęsny, Bożena Szczykała – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 56

Janina Huppenthal – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 57

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 60

Bogumiła Celer – III Forum Bibliofilów Polskich …… 63

Roman Nowoszewski – IV Forum Bibliofilów Polskich …… 65

Grzegorz Matuszak – Razem czy oddzielnie? (rozważania o integracji środowiska bibliofilów w Polsce) …… 66

Świat ekslibrisów

Jerzy Zarawski – Józef Gielniak i ekslibris gielniakowski …… 72

Jan Sakwerda – Nieznany ekslibris Biblioteki Rady Miejskiej w Poznaniu …… 78

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 79

Roman Nowoszewski – Wojskowe ekslibrisy …… 80

Jubileusz TBP

Edward Towpik – 85 lat Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 83

Hanna Łaskarzewska – Połączył nas Chwalewik …… 88

Lech Kokociński – Wkład bibliofilów warszawskich w rozwój ekslibrisologii polskiej …… 91

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje …… 97

…Rocznice …… 99

Strofy o książkach

Cyprian Norwid – Epos – Nasza (1948) …… 101

Tomasz Korpysz – “Dziecina – pomnę – nad ciemnawą kartą” – Norwidowski wiersz nie tylko o książce i czytaniu …… 102

Książki, książeczki

Stanisław Frankowski, Roman Nowoszewski, Włodzimierz Rudnicki …… 114

Bogna Jakubowska – Sepiowa księga zmarłych …… 109

Varia

Wojciech Kochlewski – Przed wystawą tyszkiewiczowską …… 114

Hanna Łaskarzewska – “Pro Knigi” – nowe czasopismo bibliofilów rosyjskich …… 117

Nekrologia

Roman Nowoszewski – Juliusz Wiktor Gomulicki. Żal tego wszystkiego, czego nie powiedział, nie napisał …… 121

Andrzej Kempa – JWG. Wspomnienia z półwiecza …… 124

Zbigniew Jóźwik – Sergiusz Riabinin. Bibliofil Wielkiej Księgi Przyrody …… 126

Jerzy Andrzejewski – Zbigniew A.D. Rzeszotarski de Lehndorff …… 128

Po pierwszym Akapicie

Stanisław Frankowski …… 129

Autorzy …… 131

Podziękowania. Dopowiedzenia …… 133

Pisali o nas …… 134

Indeks …… 135

Spis treści …… 141

Do pobrania: Akapit 2/2007. Spis treści
Do pobrania: Akapit 2/2007. O autorach