Wyrazy głębokiego żalu i współczucia, z powodu śmierci Ojca, składamy naszemu Drogiemu Komilitonowi i Przyjacielowi, Józefowi Świerkockiemu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 27 stycznia 2023 roku o godzinie
11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Prezes i Zarząd TBP w Warszawie