Akapit 7/2012

akapit-2012-7-okladka

Nasi Komilitoni – Byli wśród nas… …… 4

Roman Nowoszewski – O roku ów… …… 5

Jubileusz 90-lecia TBP

Kronika spotkań jubileuszowych …… 7

Edward Towpik – Sesja jubileuszowa 90-lecia TBP w Bibliotece Narodowej …… 9

Dyplomy, adresy, listy gratulacyjne …… 8, 9, 16, 17

Janusz Tazbir – Książki dobre i złe …… 19

Władysław Bartoszewski – Ze wspomnień starego bibliofila …… 23

Roman Nowoszewski – JZG – przez “Stolicę” do TPK …… 31

Andrzej Skrzypczak – Moje pierwsze pięć lat w Towarzystwie …… 35

Andrzej Skrzypczak – Salon Księgarzy z Bibliofilami …… 42

Hanna Łaskarzewska – Druki z godłem Towarzystwa Bibliofilów Polskich i Towarzystwa Przyjaciół Książki …… 45

Grażyna Małgorzata – Lewandowska Rara et curiosa w Bibliotece na Koszykowej …… 49

Artykuły. Szkice

Tomasz Maczuga – O korzyściach płynących ze zbierania i czytania katalogów antykwarycznych …… 59

Antoni Dudek – 450 lat Biblii Leopolity …… 69

Ewa Andrysiak – Stefan Dybowski – bibliofil i bibliograf …… 73

Wojciech Chojnacki – Władysław Chojnacki- od bibliofilstwa do bibliografii …… 79

Bogna Jakubowska – Jan Michał Comestor z Malborka …… 85

Stanisław Ledóchowski – Ku najjaśniejszej z gwiazd …… 89

Zbigniew Jóźwik – Książki, książki, książki …… 93

Wojciech Przyłuski – Książka z wirtualnym autorem …… 99

Ryszard Löw – Ludzie wśród książek. Ze wspomnień telawiwskich …… 103

Mieczysław Bieleń – Odznaka Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Książki …… 107

Irena Janowska-Woźniak – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich – historia i dzień dzisiejszy …… 109

Kronika

Jan Gurba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 115

Alojzy Leszek Gzella – Jubileusz Białych Kruków …… 118

Andrzej Malinga – Twarz jest zwierciadłem duszy …… 119

Grzegorz Matuszak – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 121

Krystian Szczęsny – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 123

Janina Huppenthal – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 125

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 130

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 134

Kazimierz Krawiarz – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 137

Włodzimierz Rudnicki – Rycerski Zakon Bibliofilski w Krakowie “Majówka z książką” w Starym Wiśniczu …… 139

Świat ekslibrisów

Arkadiusz Wagner – Wdzięczna dłubaninka Krzysztofa Jerominka …… 141

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 146

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje

Dyplomy …… 147

Zbigniew Jóźwik – Dekoracja Klausa Rödla …… 153

Klaus Rödel – Połączył nas ekslibris …… 154

Najpiękniejsze książki roku 2010 …… 155

Książki, książeczki

Krystyna Firlej – Kot w worku …… 156

Książki i druki nadesłane do redakcji “Akapitu” …… 157

Psie życie Józefa Wilkonia …… 159

Edward Towpik – Przyroda zaczarowana …… 160

Włodzimierz Rudnicki – Oko w oko …… 160

Varia

Stanisław Frankowski – Po szóstym “Akapicie” …… 161

Wspomnienia

Tadeusz Panowicz – Henryk Banaszak …… 163

Janina Huppenthal – Henryk Baranowski …… 165

Andrzej Znamirowski – Krzysztof Kmieć …… 167

Barbara Klein-Szymańska – Eugeniusz Get Stankiewicz …… 169

Grzegorz Matuszak – Włodzimierz Kotkowski …… 170

Janusz Karwacki – O Włodku Kotkowskim …… 171

Włodzimierz Rudnicki – W /łodzi /mierz …… 172

Autorzy …… 173

Podziękowania, dopowiedzenia …… 175

Indeks …… 176

Prenumeratorzy …… 179

Spis treści …… 181

Do pobrania: Akapit 7/2012. Spis treści
Do pobrania: Akapit 7/2012. O autorach