Kronika 2014

23 stycznia. Wykład Andrzeja Tomaszewskiego „Dobra treść w pięknej formie”.

20 lutego. Wręczenie Zbigniewowi Jóźwikowi dyplomu Członka Honorowego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie i otwarcie wystawy „Ekslibrisy i grafika” przedstawiającej wybór prac artysty.

13 marca. Ilustrowana gawęda prof. Edwarda Towpika „Instytut Radowy – Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie. W 90 rocznicę powstania Komitetu Daru Narodowego”.

12 czerwca. „Pęk pawich piór. Polska książka secesyjna i młodopolska. Wystawa ze zbiorów Jana Strausa” Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach.

17 czerwca. Zwiedzanie wystawy „Ocalone przez BGK”. W 90 rocznicę powstania Banku Gospodarstwa Krajowego, który w czasie II wojny światowej uczestniczył w ratowaniu zabytków polskiego i światowego piśmiennictwa, zorganizowano wystawę przypominającą tamte wydarzenia, z pokazem fotografii i faksymile uratowanych wówczas dzieł kultury, a były to m.in.: Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Biblia Gutenberga, Ewangeliarz Anastazji, Wincentego Kadłubka Chronica Polonorum oraz chopiniana.

25 czerwca. „Biblie w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

11 września. Wieczór poezji Stanisława Ledóchowskiego z prezentacją tomiku wierszy „Liście z Krakowa”.

25 października. W Muzeum Narodowym wystawa „Masoneria pro publico bono”, po której oprowadził nas jej kurator prof. Tadeusz Cegielski.

20 listopada. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.