Akapit 6/2011

akapit-2011-6-okladka

Roman Nowoszewski – W roku dziewięćdziesięciolecia …… 5

Pro Domo Sua

Grzegorz Matuszak – Po co nam “Akapit”? …… 7

Artykuły. Szkice

Tadeusz Witczak – O niektórych datach i datowaniach żywota Samuela Twardowskiego ze Skrzypny …… 14

Renarda Ocieczek – Mickiewicz i jego kulinarne pasje …… 24

Ewa Andrysiak – Miniaturowe edycje utworów Adama Mickiewicza …… 30

Stanisław Ledóchowski – Deser w bibliotece belwederskiej wielkiego księcia …… 36

Elżbieta Pokorzyńska, Piotr Marcinkowski – Zdzisław Szafranek introligator z Koszykowej …… 41

Zbigniew Jóźwik – Kapituła Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem …… 46

Jan Straus – Cień wiatru …… 52

Alojzy Leszek Gzella – Nie palę się do… porządków …… 62

Wojciech Kochlewski – “Książeczka o książce” …… 68

Włodzimierz Rudnicki – Bibliofilskie “mojeboje” …… 70

Listy. Materiały

Józef Chudek – Diariusz. Fragmenty …… 74

Kronika

Bogumiła Celer – Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu …… 82

Jan Gurba, Zbigniew Jóźwik – Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki …… 85

Grzegorz Matuszak – Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 88

Krystian Szczęsny – Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki …… 91

Janina Huppenthal – Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu …… 93

Roman Nowoszewski – Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie …… 96

Katarzyna Kaczmarek – Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki …… 101

Edward Towpik, Roman Nowoszewski – I Konwent Prezesów …… 103

Anna Pietruczak – Pamięci Samuela Orgelbranda …… 107

Świat ekslibrisów

Mieczysław Bieleń – Wśród ekslibrisów …… 108

Krzysztof Jerominek – Lubiłem tę dłubaninę …… 110

Barbara Klein-Szymańska – Małe jest piękne …… 115

Nagrody

Najpiękniejsze książki roku 2009 …… 117

Strofy o książkach

Tomasz Korpysz – Nietypowa ojcowizna. Na marginesie ineditum ks. Pasierba …… 118

Nagrody. Odznaczenia. Gratulacje …… 123

Książki, książeczki

R.N., W.R. …… 127

Grzegorz Matuszak – Książka czterech …… 130

Wojciech Kochlewski – Aleksander Messing-Mierzejewski …… 131

Bogumiła Celer – Album małych skarbów …… 133

Polemiki

Andrzej Znamirowski – Dlaczego się starzejemy? …… 137

Stanisław Frankowski – Bibliofil – wolny strzelec czy stadny zwierz? …… 140

Grzegorz Matuszak – To nie tylko konflikt pokoleń …… 141

Varia

Stanisław Frankowski – Po piątym “Akapicie” …… 143

Wspomnienia

Zbigniew Jóźwik – Janina Jarzynowa …… 145

Zbigniew Jóźwik – Marek Jędrych …… 146

Wojciech Kochlewski – Jan Przewłocki …… 147

Zbigniew Jóźwik – Leszek Maria Rouppert …… 148

Leonard Rosadziński – Zbigniew Musiał …… 149

Roman Nowoszewski – Andrzej Kempa …… 151

Ton Kelder – Andrzej Łuczak …… 154

Włodzimierz Rudnicki – Andrzej Zbieranowski …… 156

Autorzy …… 157

Podziękowania …… 159

Indeks …… 160

Prenumeratorzy …… 162

Pisali w “Akapicie” …… 164

Spis treści …… 165

Do pobrania: Akapit 6/2011. Spis treści
Do pobrania: Akapit 6/2011. O autorach