Wyróżniony wpis

Witamy

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje o Towarzystwie, jego historię oraz spisy treści wydawanego przez nas rocznika Akapit.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

12 grudnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Wybrano nowego prezesa i członków Zarządu.

Przez piętnaście lat – trzy kadencje – Towarzystwem kierował Zarząd w składzie: prof. Edward Towpik – prezes, Mieczysław Bieleń – wiceprezes, Roman Nowoszewski – wiceprezes, Jerzy Kozłowski – sekretarz i Barbara Rogalska – skarbnik.

Nie sposób podsumować – w krótkiej relacji z przebiegu Walnego Zebrania – dokonań i osiągnięć ustępującego Zarządu Towarzystwa: wykłady, gawędy, wieczory poezji, wystawy, udział w uroczystościach zaprzyjaźnionych towarzystw i instytucji, zwiedzanie muzeów, wycieczki, to tylko część aktywnej działalności Zarządu i członków TBP. I wreszcie działalność wydawnicza, czego znamienitym owocem jest AKAPIT, ROCZNIK TOWARZYSTWA BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, którego – w latach 2006-2019 – ukazało się 10 tomów.

W skład nowego Zarządu TBP, wybranego 12 grudnia br. weszli: Cezary Kozak – prezes oraz członkowie: Barbara Rogalska, Dariusz Pawłowski, Wojciech Przyłuski, Józef Świerkocki.

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu w styczniu 2020 r.

Przed nami wiele wyzwań, zobowiązań i projektów. Oprócz statutowej, bieżącej działalności Zarząd uaktywni stronę internetową, przeanalizuje listę członków i składek, przygotuje nowe formy i zakres funkcjonowania Towarzystwa do końca kadencji,  opracuje warunki przyjmowania nowych członków i – przede wszystkim –  rozpocznie przygotowania do organizacji obchodów 100. rocznicy powstania Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie w 2021 roku – święta wszystkich bibliofilów i miłośników książki w Polsce.

ck

Rocznica śmierci Wacława Olszewicza

25 lipca 2019 roku minęła 45 rocznica śmierci Wacława Olszewicza (1888-1974), historyka kultury, bibliotekarza, bibliografa i bibliofila, a także wysokiej rangi urzędnika państwowego i ekonomicznego. W latach 1906-1910 studiował w Paryżu na Wydziale Dyplomatycznym w Ecole Libre des Sciences Politiques oraz w Brukseli nauki polityczne i administracyjne.

1. Wacław Olszewicz w latach dwudziestych XX w. (fot.: z artykułu A. Czecha: Wacław Olszewicz? . "Forum?", s. 16, 19).
1. Wacław Olszewicz w latach dwudziestych XX w. (fot.: z artykułu A. Czecha: Wacław Olszewicz? . “Forum?”, s. 16, 19).

W Paryżu związał się pierwszy raz z bibliotekarstwem, współpracując z tamtejszą Biblioteką Polską. W 1912 roku powrócił do kraju i zamieszkał w Zakopanem, gdzie został członkiem, miedzy innymi ze Stefanem Żeromskim, Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Pracował w niej honorowo w latach 1913-1915. Wśród korzystających z biblioteki była wówczas Nadieżda Krupska, która wypożyczała książki dla przebywającego wtedy w Poroninie Włodzimierza Lenina.

Czytaj dalej

Rocznica śmierci Stanisława Lisowskiego

5 października 2019 roku minęła 55 rocznica śmierci Stanisława Lisowskiego (1880-1964), wieloletniego pracownika bibliotek w Petersburgu, Wilnie i Toruniu, także znanego po II wojnie światowej bibliofila toruńskiego. Urodził się w Wilnie, od 1900 r. studiował prawo na Uniwersytecie Petersburskim, a jako wolny słuchacz filozofię, psychologię i filologię słowiańską oraz językoznawstwo. Jego ówczesnymi profesorami byli wybitni uczeni, między innymi: Stanisław Ptaszycki, Jan Baudouin de Courtenay i Aleksiej Szachmatow.

Czytaj dalej

60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego

Piotr Koczorowski

Piotr Koczorowski

30 lipca 2018 r. mija 60 rocznica śmierci Stanisława Piotra Koczorowskiego (1888-1958), bibliotekarza, bibliofila, literata, tłumacza literatury francuskiej, redaktora i bibliografa. Był barwną postacią, znaną w środowiskach naukowych oraz kulturalnych Paryża i Warszawy.

Po studiach filologicznych w Polsce, w 1914 r. uzyskał dyplom na Sorbonie z zakresu literatury francuskiej. W 1917 r. zetknął się po raz pierwszy z praca bibliotekarską porządkując i katalogując księgozbiór rodziny Jaroszyńskich w Kunie na Podolu. Od 1918 r. pracował w Warszawie, m.in. w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym, gdzie inwentaryzował archiwa poniemieckie.

Czytaj dalej