Kronika 2017

26 stycznia. Prelekcja Andrzeja Skrzypczaka „Bibliografie bibliofilskie”.

23 marca. Jan Straus wygłosił gawędę „Paralot Litwina i inne machiny latające drukiem utrwalone”.

25 kwietnia. Zwiedzanie Centralnej Biblioteki Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej.

11 maja. Gawęda dr hab. Ewy Syski z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu „Marian Swinarski (1902-1965), poznański antykwariusz i bibliofil”.

21 czerwca. Na budynku przy ul. Krasińskiego 18 w Warszawie odsłonięto tablicę z napisem:

W TYM DOMU
W LATACH 1962-2006
MIESZKAŁ I PRACOWAŁ
JWG
JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI
DUCH NIESFORNY
LITERAT, BIBLIOFIL
WYBITNY NORWIDOLOG
I VARSAVIANISTA.

25 października. W Warszawskiej Galerii Ekslibrisu otwarcie wystawy „Grafika w służbie Merkurego – międzywojenne druki reklamowe” ze zbiorów Jana Strausa.

23 listopada. O nowowydanej „Encyklopedii książki” rozmawiali prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, Hanna Łaskarzewska, dr Katarzyna Materska, dr Andrzeja Skrzypczak i Roman Nowoszewski.

14 grudnia. Spotkanie gwiazdkowe zorganizowane w Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.