Kronika 2013

23 stycznia. Głosowanie nad przyznaniem godności członka honorowego Wojciechowi Jakubowskiemu. Następnie gawęda: Jan Straus W krwawym polu srebrne ptaszę. Rzecz o pamiętnikach z powstania styczniowego. Muzeum Drukarstwa Warszawskiego.

14 lutego. Winienem być dobrym lekarzem – Janusz Korczak – Henryk Goldszmit, wystawa w Muzeum Historii Medycyny WUM.

14 marca. Piotr Rypson oprowadził nas po Galerii Sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym.

18 kwietnia. O Helenie Karpińskiej – poetce opraw opowiadali Barbara Klein-Szymańska, Mieczysław Bieleń, Wojciech Chojnacki i Jerzy Zbigniew Golski.

16 maja. Wacław Winkler opowiedział o Inwentarzu Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Belwederze w 1935 roku.

17 maja. Na targach książki wręczenie dyplomów TBP za najpiękniejszą książkę roku 2012. Dyplomy otrzymali: Maryla Sitkowska za koncepcję katalogu Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944 oraz Piotr Sitkiewicz za redakcję, wybór i opracowanie książki Bestiariusz Lema według Mroza.

1 czerwca. I Konwent Bibliofilów zorganizowany przez TBP w Malborku w ramach malborskiego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Udział licznej grupy w Biennale.

23 października. Motywy przyrodnicze i łowieckie w ekslibrisie z kolekcji Arkadiusza i Feliksa Wagnerów, wystawa w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, współorganizator TBP.

28 listopada. Stanisław Ledóchowski Ateny Wołyńskie miastem Juliusza Słowackiego, gawęda ilustrowana multimedialnie.

12 grudnia. Walne Zebranie, głosowanie nad przyznaniem godności członka honorowego Zbigniewowi Jóźwikowi, wieczór gwiazdkowy z miniaukcją i pokazem ciekawszych zdobyczy bibliofilskich.

Publikacje:

Motywy przyrodnicze i łowieckie w ekslibrisie kolekcji Arkadiusza i Feliksa Wagnerów. Katalog wystawy (TBP współwydawcą).

Stanisław Ledóchowski Liście od Krakowa [wiersze].

Katalog wystawy 3-majowej Wojciecha Kochlewskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Akapit. Rocznik TBP. t. 7