O Towarzystwie

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie:
Prezes: Cezary Kozak: c.kozak@bibliofile.org.pl
Wiceprezes: Wojciech Przyłuski
Sekretarz: Józef Świerkocki
Skarbnik: Barbara Rogalska

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie w latach 2004-2019:
Prezes: prof. Edward Towpik
Wiceprezesi: Mieczysław Bieleń i Roman Nowoszewski

Sekretarz: Jerzy Kozłowski
Skarbnik: Barbara Rogalska

Kontakt z autorem strony www:
biuro_tbp@portolan.pl