O Towarzystwie

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Zarząd Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie:
Prezes: prof. Edward Towpik
Wiceprezesi: Mieczysław Bieleń i Roman Nowoszewski
Sekretarz: Jerzy Kozłowski
Skarbnik: Barbara Rogalska

 

Kontakt z autorem strony www:
biuro_tbp@portolan.pl