Dyplomy Stulecia Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KSIĄŻKI 2022

63. KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK

NAGRODY HONOROWE TOWARZYSTWA BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE

W ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie – po raz 63. – rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs PTWK ?Najpiękniejsze Polskie Książki?.

Nim odczytano werdykt i uhonorowano laureatów odbyło się wcześniej wręczenie DYPLOMÓW STULECIA PTWK. Miło nam jest powiadomić, że nasz komiliton, Roman Nowoszewski, został wyróżniony dyplomem, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i znaczenia polskiej książki. Gratulujemy!

Czytaj dalej

Jerzy Meduniecki (1945-2023)

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 9 kwietnia 2023 r. zmarł nasz komiliton, Jerzy Meduniecki. Od 1974 roku był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Warszawie, a później Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.

Zgromadził kolekcję ekslibrisów i grafik, zbierał również publikacje dotyczące tych form plastycznych. Interesował się piękną książką. Zbierał wydawnictwa z dziedziny malarstwa, kultury i sztuka Indii, Chin, Japonii i islamu. Szczególnie interesowała go historia Polski, zwłaszcza XX wieku.

Przez wiele lat uczestniczył aktywnie w bibliofilskich spotkaniach i wycieczkach. Był obecny na kolejnych Międzynarodowych Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 17 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 na cmentarzu Bródnowskim (kościół drewniany).

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia, z powodu śmierci Ojca, składamy naszemu Drogiemu Komilitonowi i Przyjacielowi, Józefowi Świerkockiemu.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 27 stycznia 2023 roku o godzinie
11.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Prezes i Zarząd TBP w Warszawie

JERZY WEINBERG 1937-2022

Ukończył Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Był redaktorem “Miscelaneów Łódzkich” i prezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (3 kadencje). Był pracownikiem naukowym Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Historii Miasta Łodzi (na emeryturze jako st. kustosz). Publikował m.in. w “Biuletynie Historii Sztuki”, “Poezji”, “Wiadomościach londyńskich”, “Miscellaneach Łódzkich”, Ruchu Literackim, “El” i w “Akapicie”. Organizator wystaw grafiki i ekslibrisów. Uczestnik zjazdów, spotkań i wydarzeń bibliofilskich, m.in. Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku. Jego zbiory bibliofilskie obejmowały powieść, poezję, dramat XVII-XIX w. Wśród jego ulubionych postaci najbliższy był mu Samuel Twardowski, o którym z pasją pisał w Akapicie. 

Odszedł nasz łódzki kolega, świetny komiliton, poszukiwacz rzadkich druków, które nierzadko opisywał w sposób niezwykle postępowy, nie bacząc na panujące trendy i porządki literackie. Niepokorny, dociekliwy, prawdziwy bibliofil. 

Uroczystość pogrzebowa Jerzego Weinberga odbędzie się w Łodzi, 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.15., w kaplicy cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej. 

CK

Mieczysław Bieleń Kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem

W piątek, 25 listopada 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, odbyła się szczególna uroczystość. Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem został udekorowany p. Mieczysław Bieleń, członek naszego Towarzystwa i jego wieloletni wiceprezes. Zasług naszego Kolegi nie sposób wymienić jednym zdaniem. Bibliofil, autor wielu wystaw graficznych i ekslibrisowych, znawca, propagator ekslibrisu słowem i piórem od ponad sześciu dekad, członek jury konkursów, przeglądów i pokazów  dotyczących ekslibrisu i małej grafiki: ?Hetman polskiego ekslibrisu?.

W obecności Kapituły i zebranej publiczności, Wielki Kanclerz, Zbigniew Jóźwik, dopełnił ceremonii obowiązującej od 1976 roku.

Tym samym nasz Kolega dołączył do grona 5 dam i 38 kawalerów, którzy otrzymali to zaszczytne wyróżnienie nie tylko za działalność w bibliofilstwie, ale i za zasługi dla kultury polskiej.

Szczerze gratulujemy

Zarząd TBP

I. Spotkanie bibliofilsko-literackie TBP

W dniach 14-15 października 2022 r. odbyło się I. SPOTKANIE BIBLIOFILSKO-LITERACKIE, ZE STULECIA W STULECIE, zorganizowane przez nasze Towarzystwo. Miejscem tego wydarzenia był Pałac w Chrzęsnem i Pałac w Dębinkach, który mieści Muzeum Cypriana Norwida. Obie instytucje były współorganizatorami tych dni. Partnerem strategicznym była PGE Energia odnawialna.

Czytaj dalej

Grzegorz Matuszak (1941-2022)

Zmarł 13 września. Tak trudno myśleć o Grzegorzu w czasie przeszłym.

Trudno opisać w paru słowach bogate, pracowite życie, wypełnione wielką
pasją bibliofilską.

Senator, profesor, samorządowiec, polityk, pisarz, bibliofil. Nie zapytałem
nigdy, która z tych funkcji była dla Niego najważniejsza. Wiem jak bardzo
cenił rodzime Towarzystwo Przyjaciół Książki w Łodzi, którego był
wieloletnim prezesem, swoich członków w bibliofilstwie, komilitonów z
zaprzyjaźnionych towarzystw.

Pozostanie pamięć ze spotkań, prelekcji, wystaw, wycieczek, biesiad.
Pozostanie Jego słowo, pięknie zapisane w publikacjach, które wydał.

Przyjdzie nam zapalić świeczkę za naszego Zmarłego, bo ta, która świeciła
mu przez życie – zgasła.

Fortepian Chopina w Dębinkach, czyli przyszłe Muzeum Norwida już działa

Fortepian Chopina w Dębinkach, czyli przyszłe Muzeum Norwida już działa

Melomani oraz miłośnicy twórczości Cypriana Kamila Norwida, którzy odwiedzili pałac w Dębinkach w niedzielę 19-go czerwca br., z pewnością będą długo wspominać przeżyte w trakcie plenerowego koncertu wzruszenia artystyczne. Utwory Fryderyka Chopina grał na zabytkowym wiedeńskim fortepianie z początku XIX wieku znakomity pianista – Karol Radziwonowicz. Muzyka Chopina była przeplatana recytacją poezji oraz prozy Norwida w wykonaniu uznanych aktorów scen warszawskich – Doroty Landowskiej oraz Mariusza Bonaszewskiego. Szczególne wrażenie na słuchaczach zrobiło brawurowe wykonanie Fortepianu Chopina przez M.  Bonaszewskiego. Jednakże cały trwający godzinę koncert wypełniony był perełkami muzycznymi i literackimi. Wykonawcy pożegnani zostali rzęsistymi oklaskami.

Gospodarzem tego miejsca i pomysłodawcą letnich koncertów jest nasz komiliton, pan Jacenty Matysiak, dyrektor znajdującego się w stanie budowy Muzeum Cypriana Kamila Norwida w pałacu w Dębinkach. Budowa muzeum jest wspierana finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Museion Norwid oraz władze powiatu Wyszkowskiego, na którego terenie znajduje się ten zabytkowy obiekt. Cyprian Norwid wiele czasu spędzał w majątku Dębinki, który wówczas należał do jego wuja, Ksawerego Dybowskiego. W pałacu eksponowana jest obecnie powiększona reprodukcja widoku pałacu w Dębinkach wykonana ręką Artysty. Budynek pałacu, wielokrotnie przebudowywany, został odbudowany po wojennych zniszczeniach i przez wiele lat mieścił dom dziecka. Obecnie obiekt jest zabezpieczony i czeka na kompleksowy remont, po zakończeniu którego będzie mieścił Muzeum Cypriana Norwida. Warto w tym miejscu dodać, że w działania Fundacji Museion Norwid oraz w projekt stworzenia Muzeum Cypriana Norwida jest również zaangażowany inny nasz komiliton, prof. Tomasz Korpysz, który jest przewodniczącym Rady Fundacji.

Po zakończeniu części artystycznej obecni na koncercie członkowie TBP zostali zaproszeni przez pana Jacentego Matysiaka do zwiedzenia kolekcji pamiątek po Cyprianie Kamilu Norwidzie, znajdującej się czasowo w gościnnych murach renesansowego pałacu w Chrzęsnem, kilka kilometrów od Dębinek. Obejrzane przez nas eksponaty, które wg słów p. Matysiaka stanowią tylko część posiadanych przez Fundację pamiątek po Norwidzie, dobrze świadczą o przemyślanej i skutecznej polityce zakupów rzadkich i poszukiwanych obiektów związanych z Poetą. W salach wystawowych pałacu w Chrzęsnem prezentowanych jest wiele pierwodruków oraz imponujący zbiór oryginalnych rysunków i grafik Cypriana Norwida.

Wróciliśmy do Warszawy pełni doznań artystycznych i wdzięczności za możliwość zapoznania się z realizowanym przedsięwzięciem, które będzie w przyszłości, oby nieodległej, pielęgnowało pamięć o wielkim polskim Poecie.

Zachęcamy Państwa do spędzenia niedzielnego popołudnia z Norwidem i Chopinem w Dębinkach (ul. Pałacowa 7, godz. 16.00) – koncerty będą organizowane cyklicznie w każdą niedzielę do końca sierpnia (wg. informacji otrzymanych od organizatorów), a szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://tubawyszkowa.pl/ w zakładce Kalendarz.

                                                                                                                                  sek.

Drodzy Komilitoni,

z radością informujemy, że Pan Jan Straus, nasz członek i kolega, został nagrodzony przez Kapitułę Nagrody “Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego WYRÓŹNIENIEM SPECJALNYM.

Nagroda za rok 2021 została wręczona podczas uroczystości w Muzeum Villa la
Fleur.

Serdecznie gratulujemy!

Jest to również powód do satysfakcji dla wydawcy książki Teraz okładka!,
Dariusza Pawłowskiego i Oficyny Kolekcjoner. Dariuszu, wielu sukcesów
wydawniczych!

Prezes i Zarząd TBP