I. Spotkanie bibliofilsko-literackie TBP

W dniach 14-15 października 2022 r. odbyło się I. SPOTKANIE BIBLIOFILSKO-LITERACKIE, ZE STULECIA W STULECIE, zorganizowane przez nasze Towarzystwo. Miejscem tego wydarzenia był Pałac w Chrzęsnem i Pałac w Dębinkach, który mieści Muzeum Cypriana Norwida. Obie instytucje były współorganizatorami tych dni. Partnerem strategicznym była PGE Energia odnawialna.

Pałac w Chrzęsnem, dzień pierwszy

Wśród uczestników, gości SPOTKANIA, byli przedstawiciele: Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Polskiego Stowarzyszenia Introligatorów oraz członkowie TBP. Kameralna atmosfera, wspaniała jesienna aura, klimat parkowo-pałacowy, wszystko to stworzyło przyjacielski, bibliofilski nastrój wystąpień, rozmów i dyskusji.

Niewątpliwie znamiennym punktem tego dnia była ceremonia przyznania Orderu Białego Kruka Ze Słonecznikiem p. dr hab. prof. Akademii Kaliskiej – Ewie Andrysiak, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Całość prowadził Wielki Kanclerz Kapituły – Zbigniew Jóźwik, prezes LTMK, Honorowy Członek TBP. Co warte podkreślenia, jest to drugi przypadek w ponad czterdziestopięcioletniej historii dekoracji Orderem, który zdarzył się poza siedzibą, Lublinem.

Następnie prezes TBP w swoim wystąpieniu nawiązał do minionej, setnej rocznicy powstania Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, wspominając dokonania poprzednich pokoleń bibliofilów, pracę prezesów i zarządów TBP.

Historię relacji bibliofilskich Warszawy z Kaliszem, Lublinem i Łodzią przedstawili kolejno: prezes Ewa Andrysiak KTPK, prezes Zbigniew Jóźwik LTMK i Andrzej Cłapiński, sekretarz ŁTPK. Treść tych wystąpień znajdzie się w druku okolicznościowym, który TBP przygotowuje i wyda na przełomie roku.

Po krótkiej przerwie odbyła się wyczekiwana z niecierpliwością aukcja bibliofilska, której dochód zasilił potrzeby statutowe naszego Towarzystwa.

Miłym akcentem popołudniowej części były życzenia i gratulacje z okazji stulecia TBP, które na ręce prezesa złożyły towarzystwa z Kalisza i Lublina.

Wykład p. dr Elżbiety Pokorzyńskiej (SIP) pt. “O relacjach między bibliofilami i introligatorami i dlaczego nie mogą się porozumieć” zakończył pierwszy dzień SPOTKANIA. Wbrew tytułowi, relacje te nie wyglądają źle, trzeba je pielęgnować i rozwijać, a treść prelekcji ukaże się we wspomnianej, przygotowywanej publikacji.

Pałac w Dębinkach, Muzeum Cypriana Norwida – dzień drugi

W piękny, słoneczny poranek dotarliśmy starą aleją do Pałacu w Dębinkach. Przywitał nas gospodarz, dyrektor Muzeum CN, p. Jacenty Matysiak. Podczas ciekawej gawędy o historii tego miejsca, perypetiach nowoutworzonego w tym roku muzeum, pierwszego w kraju, którego patronem jest Norwid, poznaliśmy dzieje Pałacu za bytności poety oraz zwiedziliśmy park. Krótka impresja filmowa poświęcona poecie poprzedziła koncert fortepianowy w wykonaniu p. Moniki Quinn, laureatki wielu konkursów i festiwali, pracującej jako adiunkt w Katedrze Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Muzyką Chopina pożegnaliśmy to wyjątkowe miejsce.

Popołudniową atrakcją drugiego dnia SPOTKANIA było zwiedzanie wystawy norwidowskiej, depozyt Muzeum CN, w gościnnych progach Pałacu w Chrzęsnem. Podziwialiśmy rysunki, grafiki, obrazy, ilustracje, wydania dzieł poety za jego życia aż do współczesności, publikacje krytyczne, naukowe – jednym słowem – wszystko to, co składa się na tę zupełnie wyjątkową i bogatą ekspozycję. Cyprian Norwid, którego 201. rocznica urodzin minęła w zeszłym roku, jest nadal odkrywany, odczytywany na nowo, i ciągle inspirujący.

Akordem końcowym, nawiązując do południowego koncertu Chopinowskiego, była prelekcja dra hab. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, p. Arkadiusza Wagnera (WTPK). Koncert słowa, wiedzy i elokwencji nt. “Odkryte w magazynie. Mazowieckie i warszawskie perły bibliofilskie XVI-XVIII wieku w zbiorach Towarzystwa Naukowego Płockiego“; piękna opowieść o zaskakujących, fascynujących losach ksiąg, w myśl sentencji: habent sua fata libelli.

Liczymy, że i to wystąpienie ukaże się drukiem w naszym wydawnictwie.

Choć nadeszła chwila wyjazdu, rozmowom i pożegnaniom nie było końca. Opuszczaliśmy te miejsca z nadzieją, że powrócimy tu w przyszłym roku.

Naszym przekonaniem jest, aby SPOTKANIA BIBLIOFILSKO-LITERACKIE odbywały się cyklicznie.

Cezary Kozak
prezes TBP

Fot. Jerzy Sprawka LTMK i Cezary Kozak TBP