Mieczysław Bieleń Kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem

W piątek, 25 listopada 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, odbyła się szczególna uroczystość. Orderem Białego Kruka ze Słonecznikiem został udekorowany p. Mieczysław Bieleń, członek naszego Towarzystwa i jego wieloletni wiceprezes. Zasług naszego Kolegi nie sposób wymienić jednym zdaniem. Bibliofil, autor wielu wystaw graficznych i ekslibrisowych, znawca, propagator ekslibrisu słowem i piórem od ponad sześciu dekad, członek jury konkursów, przeglądów i pokazów  dotyczących ekslibrisu i małej grafiki: ?Hetman polskiego ekslibrisu?.

W obecności Kapituły i zebranej publiczności, Wielki Kanclerz, Zbigniew Jóźwik, dopełnił ceremonii obowiązującej od 1976 roku.

Tym samym nasz Kolega dołączył do grona 5 dam i 38 kawalerów, którzy otrzymali to zaszczytne wyróżnienie nie tylko za działalność w bibliofilstwie, ale i za zasługi dla kultury polskiej.

Szczerze gratulujemy

Zarząd TBP