JERZY WEINBERG 1937-2022

Ukończył Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Był redaktorem “Miscelaneów Łódzkich” i prezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (3 kadencje). Był pracownikiem naukowym Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Historii Miasta Łodzi (na emeryturze jako st. kustosz). Publikował m.in. w “Biuletynie Historii Sztuki”, “Poezji”, “Wiadomościach londyńskich”, “Miscellaneach Łódzkich”, Ruchu Literackim, “El” i w “Akapicie”. Organizator wystaw grafiki i ekslibrisów. Uczestnik zjazdów, spotkań i wydarzeń bibliofilskich, m.in. Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu w Malborku. Jego zbiory bibliofilskie obejmowały powieść, poezję, dramat XVII-XIX w. Wśród jego ulubionych postaci najbliższy był mu Samuel Twardowski, o którym z pasją pisał w Akapicie. 

Odszedł nasz łódzki kolega, świetny komiliton, poszukiwacz rzadkich druków, które nierzadko opisywał w sposób niezwykle postępowy, nie bacząc na panujące trendy i porządki literackie. Niepokorny, dociekliwy, prawdziwy bibliofil. 

Uroczystość pogrzebowa Jerzego Weinberga odbędzie się w Łodzi, 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 13.15., w kaplicy cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej. 

CK