Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

12 grudnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Wybrano nowego prezesa i członków Zarządu.

Przez piętnaście lat – trzy kadencje – Towarzystwem kierował Zarząd w składzie: prof. Edward Towpik – prezes, Mieczysław Bieleń – wiceprezes, Roman Nowoszewski – wiceprezes, Jerzy Kozłowski – sekretarz i Barbara Rogalska – skarbnik.

Nie sposób podsumować – w krótkiej relacji z przebiegu Walnego Zebrania – dokonań i osiągnięć ustępującego Zarządu Towarzystwa: wykłady, gawędy, wieczory poezji, wystawy, udział w uroczystościach zaprzyjaźnionych towarzystw i instytucji, zwiedzanie muzeów, wycieczki, to tylko część aktywnej działalności Zarządu i członków TBP. I wreszcie działalność wydawnicza, czego znamienitym owocem jest AKAPIT, ROCZNIK TOWARZYSTWA BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, którego – w latach 2006-2019 – ukazało się 10 tomów.

W skład nowego Zarządu TBP, wybranego 12 grudnia br. weszli: Cezary Kozak – prezes oraz członkowie: Barbara Rogalska, Dariusz Pawłowski, Wojciech Przyłuski, Józef Świerkocki.

Zarząd ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu w styczniu 2020 r.

Przed nami wiele wyzwań, zobowiązań i projektów. Oprócz statutowej, bieżącej działalności Zarząd uaktywni stronę internetową, przeanalizuje listę członków i składek, przygotuje nowe formy i zakres funkcjonowania Towarzystwa do końca kadencji,  opracuje warunki przyjmowania nowych członków i – przede wszystkim –  rozpocznie przygotowania do organizacji obchodów 100. rocznicy powstania Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie w 2021 roku – święta wszystkich bibliofilów i miłośników książki w Polsce.

ck