Nagrody dla komilitonów!

Szanowni Państwo,
26 maja 2022 roku podczas Targów Książki w Warszawie dwaj nasi komilitoni Jan Straus oraz Dariusz Pawłowski otrzymali następujące nagrody w 62. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na “Najpiękniejsze Polskie Książki 2021”:

WYRÓŻNIENIE:

Teraz okładka! T.1 i 2 – Jan Straus
projekt okładki: Wilhelm Sasnal
opracowanie graficzne okładki wg oryginału: Agata Biskup
opracowanie grafik i zdjęć: Piotr Karpiński
łamanie: Krzysztof Konarski
wydawca: Oficyna KOLEKCJONER – Dariusz Pawłowski, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia POZKAL, Inowrocław

NAGRODA SPECJALNA (przyznana pierwszy raz w historii Konkursu na Najpiękniejszą Polską Ksiązkę) dla

Jana Strausa
autora dwutomowej książki Teraz okładka!
za obszerne opracowanie historii polskiej grafiki książkowej
oraz za działania na rzecz dokumentacji i promocji sztuki książki

Ponadto

Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawieprzyznało tradycyjną NAGRODĘ HONOROWĄ

(piękne dyplomy wykonał jak zwykle Włodzimierz Rudnicki):

Joannie Jopkiewicz za projekt graficzny i skład książki W drodze. Wrocław śladami Tadeusza Różewicza, wydanej nakładem Wydawnictwa WARSTWY, współwydawca Wrocławski Dom Wydawniczy, Wrocław 2021
oraz
Ryszardowi Bienertowi za projekt graficzny i skład książki Theatrum Jerzego Nowosielskiego wydanej przez Państwową Galerią Sztuki, Sopot 2021

Katalog konkursowy do pobrania ze strony ptwk.pl.