Janusz Paweł Tryzno (1948-2021)

W piątek, 28 maja 2021 r., wieku 73 lat zmarł w Łodzi Janusz Paweł Tryzno, twórca Muzeum Książki Artystycznej, grafik, malarz, rysownik.

Odszedł CZŁOWIEK KSIĄŻKI, jej wielki znawca i przyjaciel. Kto choć raz zagościł w willi Grohmana, wsłuchał się w barwne opowieści o drukach, czcionkach i maszynach drukarskich, nie zapomni ciepłego, życzliwego spojrzenia Gospodarza, wyrozumiałego dla początkujących i szczodrego na dojrzałych bibliofilów. Nie zapomni też zapachu farby drukarskiej, jej czarodziejskiej woni. Niecodziennej atmosfery tego miejsca nie da się zapomnieć. Czy są jeszcze takie miejsca w Polsce?

A codzienność bywała różna, naznaczona mozolną pracą, zmaganiami z przeciwnościami losu, walką z chaosem i plątaniną biurokratyczno-administracyjnych problemów. Niemi świadkowie tych wysiłków pozostaną ? uratowane maszyny drukarskie i narzędzia introligatorskie, odzyskane matryce z czcionkami, zgromadzone niezwykłe zbiory druków i kolekcja książek artystycznych.

W imieniu członków Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie składam Rodzinie Zmarłego szczere kondolencje.

Bliscy i przyjaciele pożegnają zmarłego 4 czerwca, na cmentarzu Na Dołach, o godz. 11.50. w Łodzi.

Cezary Kozak
prezes TBP w Warszawie